Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022
Chủ nhật, 16/01/2022 - 10:52:29
Tuần 49-50

   Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 49]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 50]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-01-2022

Typography (5)

Gv:Lê Minh Thành

Học Online

 

THỨ HAI

24-01-2022

Nghỉ tết Nguyên đán

 

THỨ TƯ

19-01-2022

Typography (6)

Gv:Lê Minh Thành

Học Online

 

THỨ TƯ

26-01-2022

 

THỨ SÁU

21-01-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

28-01-2022

 

   Lớp GD44-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 49]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 50]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-01-2022

Tạp chí (3)

Gv:Nguyễn Giao Xuân

Nộp bài Typography cho TT trung tâm

Học Online

 

THỨ HAI

24-01-2022

Nghỉ tết nguyên đán

 

THỨ TƯ

19-01-2022

Tạp chí (4)

Gv:Nguyễn Giao Xuân

Học Online

 

THỨ TƯ

26-01-2022

 

THỨ SÁU

21-01-2022

Tạp chí (5)

Gv:Nguyễn Giao Xuân

Học Online

 

THỨ SÁU

28-01-2022

 

  Ghi chú:    Học viên nghỉ tết Nguyên đán năm 2022 bắt đầu từ ngày 24/01/2022 đến hết ngày 13/02/2022.

                                                     

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.