Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022
Thứ Bảy, 01/01/2022 - 13:58:10
Tuần 47-48

   Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 48]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-01-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

10-01-2022

Typography (3)

Gv:Lê Minh Thành

Học Online

THỨ TƯ

05-01-2022

Typography (1)

Gv:Lê Minh Thành

Học Online

 

THỨ TƯ

12-01-2022

Typography (4)

Gv:Lê Minh Thành

Học Online

THỨ SÁU

07-01-2022

Typography (2)

Gv:Lê Minh Thành

Học Online

 

THỨ SÁU

14-01-2022

Typography (5)

Gv:Lê Minh Thành

Học online

 Lớp GD44-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 48]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-01-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

10-01-2022

Typography   (10)

Gv: Lê Minh Thành

Học Online

THỨ TƯ

05-01-2022

Typography   (8)

Gv: Lê Minh Thành

Học Online

 

THỨ TƯ

12-01-2022

Tạp chí (1)

Gv: Nguyễn Giao Xuân

Học Online

THỨ SÁU

07-01-2022

Typography   (9)

Gv: Lê Minh Thành

Học Online

 

THỨ SÁU

14-01-2022

Tạp chí (2)

Gv: Nguyễn Giao Xuân

Học Online

 

                                                     

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.