Hôm nay, Thứ Năm ngày 21 tháng 1 năm 2021
Thứ Bảy, 10/10/2020 - 10:01:20
TUẦN 4 - 5

 Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 4]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 5]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-10-2020

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

19-10-2020

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

14-10-2020

Màu sắc & Bố cục (1)

Gv: Th.S Vũ Thuỷ Vân

P.Hình hoạ. Lầu 2

Nhà học lý thuyết

 

THỨ TƯ

21-10-2020

Màu sắc & Bố cục (3)

Gv: Th.S Vũ Thuỷ Vân

Nộp bài môn Vẽ tay cho tt

P.Hình hoạ. Lầu 2

Nhà học lý thuyết

THỨ SÁU

16-10-2020

Màu sắc & Bố cục (2)

Gv: Th.S Vũ Thuỷ Vân

P.Hình hoạ. Lầu 2

Nhà học lý thuyết

 

THỨ SÁU

23-10-2020

Màu sắc & Bố cục (4)

Gv: Th.S Vũ Thuỷ Vân

P.Hình hoạ. Lầu 2

Nhà học lý thuyết

 

Lớp GD44-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 4]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 5]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-10-2020

Màu sắc & Bố cục (1)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

P.Hình hoạ. Lầu 2

Nhà học lý thuyết

 

THỨ HAI

19-10-2020

Màu sắc & Bố cục (4)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

nộp bài môn vẽ tay cho tt

P.Hình hoạ. Lầu 2

Nhà học lý thuyết

THỨ TƯ

14-10-2020

Màu sắc & Bố cục (2)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

P.Hình hoạ. Lầu 2

Nhà học lý thuyết

 

THỨ TƯ

21-10-2020

Màu sắc & Bố cục (5)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

P.Hình hoạ. Lầu 2

Nhà học lý thuyết

THỨ SÁU

16-10-2020

Màu sắc & Bố cục (3)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

P.Hình hoạ. Lầu 2

Nhà học lý thuyết

 

THỨ SÁU

23-10-2020

Màu sắc & Bố cục (6)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

P.Hình hoạ. Lầu 2

Nhà học lý thuyết

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.