Hôm nay, Thứ Ba ngày 26 tháng 1 năm 2021
Thứ Tư, 02/12/2020 - 11:39:59
TUẦN 12 - 13

 Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 12]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-12-2020

Illustrator CC (12)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT04, Lầu 6

 

THỨ HAI

14-12-2020

Illustrator CC (14)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

09-12-2020

Illustrator CC (13)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT04, Lầu 6

 

THỨ TƯ

16-12-2020

Màu sắc & Bố cục (9)

Gv: Th.S Vũ Thuỷ Vân

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

11-12-2020

Màu sắc & Bố cục (8)

Gv: Th.S Vũ Thuỷ Vân

MT04, Lầu 6

 

THỨ SÁU

18-12-2020

Illustrator CC (15)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT04, Lầu 6

 

Lớp GD44-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 12]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-12-2020

Illustrator CC (11)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

14-12-2020

Illustrator CC (14)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

09-12-2020

Illustrator CC (12)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

 

THỨ TƯ

16-12-2020

Illustrator CC (15)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

11-12-2020

Illustrator CC (13)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

 

THỨ SÁU

18-12-2020

Illustrator CC (16)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.