Hôm nay, Thứ Ba ngày 2 tháng 3 năm 2021
Thứ Năm, 19/11/2020 - 15:48:14
Tuần 10 - 11

 Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 10]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 11]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-11-2020

Illustrator CC (6)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT04, Lầu 6

 

THỨ HAI

30-11-2020

Illustrator CC (9)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

25-11-2020

Illustrator CC (7)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT04, Lầu 6

 

THỨ TƯ

02-12-2020

Illustrator CC (10)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

27-11-2020

Illustrator CC (8)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT04, Lầu 6

 

THỨ SÁU

04-12-2020

Illustrator CC (11)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT04, Lầu 6

 

Lớp GD44-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 10]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 11]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-11-2020

Illustrator CC (8)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

30-11-2020

Màu sắc bố cục (8)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

25-11-2020

Illustrator CC (9)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

 

THỨ TƯ

02-12-2020

Màu sắc bố cục (9)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

27-11-2020

Illustrator CC (10)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

 

THỨ SÁU

04-12-2020

Màu sắc bố cục (10)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.