Hôm nay, Thứ Năm ngày 21 tháng 1 năm 2021
Thứ Bảy, 26/09/2020 - 10:55:42
TUẦN 1-2-3

 Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 01]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 02]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-09-2020

Drawing (1)

Gv: Th.S Trần Thanh Phong

P.Hình hoạ. Lầu 2

Nhà học lý thuyết

 

THỨ HAI

28-09-2020

Drawing (4)

Gv: Th.S Trần Thanh Phong

P.Hình hoạ. Lầu 2

Nhà học lý thuyết

THỨ TƯ

23-09-2020

Drawing (2)

Gv: Th.S Trần Thanh Phong

P.Hình hoạ. Lầu 2

Nhà học lý thuyết

 

THỨ TƯ

30-09-2020

Drawing (5)

Gv: Th.S Trần Thanh Phong

P.Hình hoạ. Lầu 2

Nhà học lý thuyết

THỨ SÁU

25-09-2020

Drawing (3)

Gv: Th.S Trần Thanh Phong

P.Hình hoạ. Lầu 2

Nhà học lý thuyết

 

THỨ SÁU

02-10-2020

Drawing (6)

Gv: Th.S Trần Thanh Phong

P.Hình hoạ. Lầu 2

Nhà học lý thuyết

 

NGÀY HỌC

[ Tuần 03]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-10-2020

Drawing (7)

Gv:Th.S Trần Thanh Phong

P.Hình hoạ. Lầu 2

Nhà học lý thuyết

 

THỨ TƯ

07-10-2020

Drawing (8)

Gv:Th.S Trần Thanh Phong

P.Hình hoạ. Lầu 2

Nhà học lý thuyết

 

THỨ SÁU

09-10-2020

Drawing (9)

Gv:Th.S Trần Thanh Phong

P.Hình hoạ. Lầu 2

Nhà học lý thuyết

 


Lớp GD44-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 01]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 02]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-09-2020

Drawing (1)

Gv: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Linh

P.Hình hoạ. Lầu 2

Nhà học lý thuyết

 

THỨ HAI

28-09-2020

Drawing (4)

Gv: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Linh

P.Hình hoạ. Lầu 2

Nhà học lý thuyết

THỨ TƯ

23-09-2020

Drawing (2)

Gv: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Linh

P.Hình hoạ. Lầu 2

Nhà học lý thuyết

 

THỨ TƯ

30-09-2020

Drawing (5)

Gv: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Linh

P.Hình hoạ. Lầu 2

Nhà học lý thuyết

THỨ SÁU

25-09-2020

Drawing (3)

Gv: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Linh

P.Hình hoạ. Lầu 2

Nhà học lý thuyết

 

THỨ SÁU

02-10-2020

Drawing (6)

Gv: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Linh

P.Hình hoạ. Lầu 2

Nhà học lý thuyết

 

NGÀY HỌC

[ Tuần 03]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-10-2020

Drawing (7)

Gv: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Linh

P.Hình hoạ. Lầu 2

Nhà học lý thuyết

 

THỨ TƯ

07-10-2020

Drawing (8)

Gv: Th.S Nguyễn Thị Mỹ Linh

P.Hình hoạ. Lầu 2

Nhà học lý thuyết

 

THỨ SÁU

09-10-2020

Drawing (9)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Mỹ Linh

P.Hình hoạ. Lầu 2

Nhà học lý thuyết

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.