Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 23/09/2022 - 10:55:02
HDTN tuần 5,6,7 & 8

TT

HỌ & TÊN GV

TUẦN 5

TUẦN 6

TUẦN 7

  TUẦN 8

Duyết tốt

 nghiệp lần 2

1

Nguyễn Khắc Huynh

 

Thứ Năm

29/9/2022

MT02

Thứ Ba

04/10

MT02

Thứ Năm

06/10

MT02

Thứ Ba

11/10

MT03

Thứ Năm

13/10

MT03

Thứ Bảy

22/10/2022

MT03

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.