Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Sáu, 25/03/2022 - 16:24:42
Tuần 88-89

   Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 88]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 89]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-03-2022

Portfolio  (4)

Gv: Ths. Phạm Như Linh

Nộp bài TK lịch thiệp cho TT trung tâm

MT04, Lầu 6

Sau 11h bài học viên nộp xem như trễ hạn 

 

THỨ HAI

04-04-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

30-03-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

06-04-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

01-04-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

08-04-2022

Lớp nghỉ

 

  Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 88]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 89]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-03-2022

Portfolio  (1)

Gv: Ths. Phạm Như Linh

MT04, Lầu 6

 

THỨ HAI

04-04-2022

Portfolio  (4)

Gv: Ths. Phạm Như Linh

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

30-03-2022

Portfolio  (2)

Gv: Ths. Phạm Như Linh

MT04, Lầu 6

 

THỨ TƯ

06-04-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

01-04-2022

Portfolio  (3)

Gv: Ths. Phạm Như Linh

MT04, Lầu 6

 

THỨ SÁU

08-04-2022

Lớp nghỉ

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.