Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Bảy, 12/03/2022 - 18:57:41
Tuần 86-87

Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 86]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 87]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-03-2022

Tk Giao diện web  (13)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ HAI

21-03-2022

Portfolio  (1)

Gv: Ths.Phạm Như Linh

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

16-03-2022

Tk Giao diện web  (14)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ TƯ

23-03-2022

Portfolio  (2)

Gv: Ths.Phạm Như Linh

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

18-03-2022

Tk Giao diện web  (15)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ SÁU

25-03-2022

Portfolio  (3)

Gv: Ths.Phạm Như Linh

MT04, Lầu 6

 

Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 86]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 87]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-03-2022

TK lịch thiệp (4)

Gv: Lê Minh Thành

Online

 

THỨ HAI

21-03-2022

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

16-03-2022

TK lịch thiệp (5)

Gv: Lê Minh Thành

MT04, lầu 6

 

THỨ TƯ

23-03-2022

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

18-03-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

25-03-2022

Lớp nghỉ

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.