Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Năm, 24/02/2022 - 15:26:06
Tuần 84-85

   Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 84]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 85]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-02-2022

Tk Giao diện web (7)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ HAI

07-03-2022

Tk Giao diện web (10)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

02-03-2022

Tk Giao diện web (8)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ TƯ

09-03-2022

Tk Giao diện web (11)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

04-03-2022

Tk Giao diện web (9)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ SÁU

11-03-2022

Tk Giao diện web (12)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

   Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 84]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 85]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-02-2022

TK Bao bì (7)

Gv: Võ Ngọc Huy

MT04, lầu 6

 

THỨ HAI

07-03-2022

TK lịch thiệp (1)

Gv: Lê Minh Thành

MT04, lầu 6

THỨ TƯ

02-03-2022

TK Bao bì (8)

Gv: Võ Ngọc Huy

MT04, lầu 6

 

THỨ TƯ

09-03-2022

TK lịch thiệp (2)

Gv: Lê Minh Thành

MT04, lầu 6

THỨ SÁU

04-03-2022

TK Bao bì (9)

Gv: Võ Ngọc Huy

MT04, lầu 6

 

THỨ SÁU

11-03-2022

TK lịch thiệp (3)

Gv: Lê Minh Thành

Nộp bài bao bì cho TT trung tâm

MT04, lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.