Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Hai, 31/01/2022 - 14:08:33
Tuần 82-83

   Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 82]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 83]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-02-2022

Tk Giao diện web (1)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ HAI

21-02-2022

Tk Giao diện web (4)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

16-02-2022

Tk Giao diện web (2)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ TƯ

23-02-2022

Tk Giao diện web (5)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

18-02-2022

Tk Giao diện web (3)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

 

THỨ SÁU

25-02-2022

Tk Giao diện web (6)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT06, Lầu 9

   Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 82]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 83]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-02-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

21-02-2022

TK Bao bì (4)

Gv: Võ Ngọc Huy

MT04, lầu 6

THỨ TƯ

16-02-2022

TK Bao bì (2)

Gv: Võ Ngọc Huy

MT04, lầu 6

 

THỨ TƯ

23-02-2022

TK Bao bì (5)

Gv: Võ Ngọc Huy

MT04, lầu 6

THỨ SÁU

18-02-2022

TK Bao bì (3)

Gv: Võ Ngọc Huy

MT04, lầu 6

 

THỨ SÁU

25-02-2022

TK Bao bì (6)

Gv: Võ Ngọc Huy

MT04, lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.