Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Chủ nhật, 16/01/2022 - 10:53:47
Tuần 80-81

   Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 80]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 81]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-01-2022

Tk Lịch thiệp (4)

Gv:Nguyễn Khắc huynh

MT02,Lầu 6

 

THỨ HAI

24-01-2022

Nghỉ tết nguyên đán

 

 

THỨ TƯ

19-01-2022

Tk Lịch thiệp (5)

Gv:Nguyễn Khắc huynh

MT02,Lầu 6

 

THỨ TƯ

26-01-2022

 

THỨ SÁU

21-01-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

28-01-2022

 

   Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 80]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 81]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-01-2022

TK giao diện web (14)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

 

 

THỨ HAI

24-01-2022

Nghỉ tết nguyên đán

 

 

THỨ TƯ

19-01-2022

TK giao diện web (15)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Học Online

 

THỨ TƯ

26-01-2022

 

THỨ SÁU

21-01-2022

TK giao diện web (16)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Thi kết thúc môn

Học Online

 

THỨ SÁU

28-01-2022

 

  Ghi chú:    Học viên nghỉ tết Nguyên đán năm 2022 bắt đầu từ ngày 24/01/2022 đến hết ngày 13/02/2022.

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.