Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Chủ nhật, 19/12/2021 - 06:57:54
Tuần 76-77

    Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-12-2021

TK bao bì (5)

GV: Võ Ngọc Huy

MT02,Lầu 6

 

THỨ HAI

27-12-2021

TK bao bì (8)

GV: Võ Ngọc Huy

MT02,Lầu 6

THỨ TƯ

22-12-2021

TK bao bì (6)

GV: Võ Ngọc Huy

MT02,Lầu 6

 

THỨ TƯ

29-12-2021

TK bao bì (9)

GV: Võ Ngọc Huy

MT02,Lầu 6

THỨ SÁU

24-12-2021

TK bao bì(7)

GV: Võ Ngọc Huy

MT02,Lầu 6

 

THỨ SÁU

31-12-2021

 Lớp nghỉ

  Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-12-2021

TK giao diện web (5)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Học Online

 

THỨ HAI

27-12-2021

TK giao diện web (8)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Học Online

THỨ TƯ

22-12-2021

TK giao diện web (6)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Học Online

 

THỨ TƯ

29-12-2021

TK giao diện web (9)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Học Online

THỨ SÁU

24-12-2021

TK giao diện web (7)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Học Online

 

THỨ SÁU

31-12-2021

TK giao diện web (10)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Học Online

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.