Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022
Thứ Bảy, 20/11/2021 - 14:05:24
Tuần 72-73

   Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

22-11-2021

TK Brochure,catalogue (1)

Gv: Lê Văn Trí

Nộp bài poster cho TT trung tâm

Học Online

 

THỨ HAI

29-11-2021

TK Brochure,catalogue (4)

Gv: Lê Văn Trí

Học Online

THỨ TƯ

24-11-2021

TK Brochure,catalogue (2)

Gv: Lê Văn Trí

Học Online

 

THỨ TƯ

01-12-2021

TK Brochure,catalogue (5)

Gv: Lê Văn Trí

Nộp bài CIP cho TT trung tâm

Học Online

THỨ SÁU

26-11-2021

TK Brochure,catalogue (3)

Gv: Lê Văn Trí

Học Online

 

THỨ SÁU

03-12-2021

TK Brochure,catalogue (6)

Gv: Lê Văn Trí

Học Online

    Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

22-11-2021

TK Brochure,catalogue (1)

Gv: Lê Văn Trí

Học Online

 

THỨ HAI

29-11-2021

TK Brochure,catalogue (4)

Gv: Lê Văn Trí

Học Online

THỨ TƯ

24-11-2021

TK Brochure,catalogue (2)

Gv: Lê Văn Trí

Học Online

 

THỨ TƯ

01-12-2021

TK Brochure,catalogue (5)

Gv: Lê Văn Trí

Học Online

THỨ SÁU

26-11-2021

TK Brochure,catalogue (3)

Gv: Lê Văn Trí

Học Online

 

THỨ SÁU

03-12-2021

TK Brochure,catalogue (6)

Gv: Lê Văn Trí

Học Online

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.