Hôm nay, Thứ Bảy ngày 25 tháng 9 năm 2021
Thứ Sáu, 19/03/2021 - 16:00:22
Tuần 56-57

   Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

22-03-2021

Typography  (7)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT04, lầu 6

 

THỨ HAI

29-03-2021

Typography  (10)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT04, lầu 6

THỨ TƯ

24-03-2021

Typography  (8)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT04, lầu 6

 

THỨ TƯ

31-03-2021

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

26-03-2021

Typography  (9)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT04, lầu 6

 

THỨ SÁU

02-04-2021

Ý tưởng sáng tạo (1)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT04, lầu 6

 

Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

22-03-2021

Ý tưởng sáng tạo (5)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT02,Lầu 6

 

THỨ HAI

29-03-2021

Tạp chí (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, Lầu 6

THỨ TƯ

24-03-2021

Ý tưởng sáng tạo (6)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT02,Lầu 6

 

THỨ TƯ

31-03-2021

Tạp chí (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, Lầu 6

THỨ SÁU

26-03-2021

Ý tưởng sáng tạo (7)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT02,Lầu 6

 

THỨ SÁU

02-04-2021

Tạp chí (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.