Hôm nay, Thứ Bảy ngày 25 tháng 9 năm 2021
Thứ Năm, 25/02/2021 - 12:23:42
Tuần 53-54

   Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 54]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-03-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

08-03-2021

Typography  (1)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT04, lầu 6

THỨ TƯ

03-03-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

10-03-2021

Typography  (2)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT04, lầu 6

THỨ SÁU

05-03-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

12-03-2021

Typography  (3)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT04, lầu 6

 

Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 54]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-03-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

08-03-2021

Maketing (7)

Gv: Nguyễn Huy Hoàng

MT02, Lầu 6

THỨ TƯ

03-03-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

10-03-2021

Marketing  (8)

Gv:Nguyễn Huy Hoàng

MT02, Lầu 6

THỨ SÁU

05-03-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

12-03-2021

Ý tưởng sáng tạo (1)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT02, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.