Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 9 năm 2021
Thứ Sáu, 15/01/2021 - 15:41:47
Tuần 49 - 50

 Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 49]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 50]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-01-2021

Kỹ thuật in (5)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT04, lầu 6

 

THỨ HAI

25-01-2021

Kỹ thuật in (8)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT04, lầu 6

THỨ TƯ

20-01-2021

Kỹ thuật in (6)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT04, lầu 6

 

THỨ TƯ

27-01-2021

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

22-01-2021

Kỹ thuật in (7)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT04, lầu 6

 

THỨ SÁU

29-01-2021

Lớp nghỉ

 

Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 49]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 50]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-01-2021

Marketing (2)

Gv: Nguyễn Huy Hoàng

MT02,Lầu 6

 

THỨ HAI

25-01-2021

Marketing (5)

Gv: Nguyễn Huy Hoàng

MT02, Lầu 6

THỨ TƯ

20-01-2021

Marketing (3)

Gv: Nguyễn Huy Hoàng

MT02,Lầu 6

 

THỨ TƯ

27-01-2021

Marketing (6)

Gv: Nguyễn Huy Hoàng

MT02, Lầu 6

THỨ SÁU

22-01-2021

Marketing (4)

Gv: Nguyễn Huy Hoàng

MT02,Lầu 6

 

THỨ SÁU

29-01-2021

Marketing (7)

Gv: Nguyễn Huy Hoàng

MT02, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.