Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 9 năm 2021
Thứ Sáu, 18/12/2020 - 14:06:08
Tuần 45 - 46

 

Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 45]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 46]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-12-2020

Kỹ thuật in (1)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT05, lầu 9

 

THỨ HAI

28-12-2020

Kỹ thuật in (2)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT05, Lầu 96

THỨ TƯ

23-12-2020

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

30-12-2020

Indesign CC (8)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

25-12-2020

Indesign CC (7)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT05, Lầu 9

 

THỨ SÁU

01-01-2021

Nghỉ lễ

MT05, Lầu 9

 

Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 45]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 46]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-12-2020

Typography (9)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

28-12-2020

Kỹ thuật in (2)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT02, Lầu 6

THỨ TƯ

23-12-2020

Typography (10)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

30-12-2020

Kỹ thuật in (3)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

Nộp bài môn typo cho TT Trung tâm

MT02, Lầu 6

THỨ SÁU

25-12-2020

Kỹ thuật in (1)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT02,Lầu 6

 

THỨ SÁU

01-01-2021

Nghỉ lễ

MT02, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.