Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021
Thứ Năm, 19/11/2020 - 15:47:18
Tuần 42 - 43

 Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 42]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 43]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-11-2020

Marketing & Tư duy thương hiệu (5)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

MT05, lầu 9

 

THỨ HAI

30-11-2020

Marketing & Tư duy thương hiệu (7)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

MT05, lầu 9

THỨ TƯ

25-11-2020

Marketing & Tư duy thương hiệu (6)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

MT05, lầu 9

 

THỨ TƯ

02-12-2020

Marketing & Tư duy thương hiệu (8)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

MT05, lầu 9

THỨ SÁU

27-11-2020

Indesign CC (3)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT05, lầu 9

 

THỨ SÁU

04-12-2020

Indesign CC (4)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT05, lầu 9

 

Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 42]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 43]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-11-2020

Indesign CC (9)

Gv: ThS. Bạch Huyền Linh

MT06, Lầu 9

 

THỨ HAI

30-11-2020

Thi kết thúc môn

 Indesign

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

25-11-2020

Indesign CC (10)

Gv: ThS. Bạch Huyền Linh

MT06, Lầu 9

 

THỨ TƯ

02-12-2020

Typography (1)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

27-11-2020

Indesign CC (11)

Gv: ThS. Bạch Huyền Linh

MT06, Lầu 9

 

THỨ SÁU

04-12-2020

Typography (2)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.