Hôm nay, Thứ Hai ngày 17 tháng 5 năm 2021
Thứ Hai, 09/11/2020 - 09:46:09
TUẦN 40 - 41

 Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 40]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 41]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-11-2020

Marketing & Tư duy thương hiệu (2)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

MT05, lầu 9

 

THỨ HAI

16-11-2020

Marketing & Tư duy thương hiệu (3)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

MT05, lầu 9

THỨ TƯ

11-11-2020

Indesign CC (1)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

Nộp bài nhiếp ảnh cho tt trung tâm

MT05, lầu 9

Sau 10h30 HV chưa nộp bài coi như là trễ hạn

 

THỨ TƯ

18-11-2020

Marketing & Tư duy thương hiệu (4)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

MT05, lầu 9

THỨ SÁU

13-11-2020

Indesign CC (2)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT05, lầu 9

 

Lớp nghỉ

 

Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 40]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 41]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-11-2020

Indesign CC (4)

Gv: ThS. Bạch Huyền Linh

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

16-11-2020

Indesign CC (7)

Gv: ThS. Bạch Huyền Linh

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

11-11-2020

Indesign CC (5)

Gv: ThS. Bạch Huyền Linh

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

18-11-2020

Indesign CC (8)

Gv: ThS. Bạch Huyền Linh

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

13-11-2020

Indesign CC (6)

Gv: ThS. Bạch Huyền Linh

MT06,Lầu 9

 

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.