Hôm nay, Thứ Hai ngày 17 tháng 5 năm 2021
Thứ Sáu, 23/10/2020 - 15:35:00
TUẦN 38 - 39

 Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 38]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 39]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-10-2020

Photoshop CC (19)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05, lầu 9

 

THỨ HAI

02-11-2020

Photoshop CC (22)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05, lầu 9

THỨ TƯ

28-10-2020

Photoshop CC (20)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05, lầu 9

 

THỨ TƯ

04-11-2020

Photoshop CC (23)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05, lầu 9

THỨ SÁU

30-10-2020

Photoshop CC (21)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05, lầu 9

 

THỨ SÁU

06-11-2020

Marketing và Tư duy thương hiệu(1)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

MT05, lầu 9

 

Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 38]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 39]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-10-2020

Nhiếp Ảnh (5)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

Studio, Lầu 8

Toà nhà thực hành

 

THỨ HAI

02-11-2020

Indesign CC (1)

Gv: ThS. Bạch Huyền Linh

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

28-10-2020

Nhiếp Ảnh (6)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

 

 

THỨ TƯ

04-11-2020

Indesign CC (2)

Gv: ThS. Bạch Huyền Linh

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

30-10-2020

Nhiếp Ảnh (7)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

Studio, Lầu 8

Toà nhà thực hành

 

THỨ SÁU

06-11-2020

Indesign CC (3)

Gv: ThS. Bạch Huyền Linh

MT06, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.