Hôm nay, Thứ Hai ngày 18 tháng 1 năm 2021
Thứ Bảy, 10/10/2020 - 09:59:34
TUẦN 36 - 37

 

Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 36]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-10-2020

Photoshop CC (14)

Gv:ThS. Lê Phương Thảo

MT05, lầu 9

 

THỨ HAI

19-10-2020

Photoshop CC (16)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05, lầu 9

THỨ TƯ

14-10-2020

Lớp nghỉ

MT05, lầu 9

 

THỨ TƯ

21-10-2020

Photoshop CC (17)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05, lầu 9

THỨ SÁU

16-10-2020

Photoshop CC (15)

Gv:ThS. Lê Phương Thảo

MT05, lầu 9

 

THỨ SÁU

23-10-2020

Photoshop CC (18)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05, lầu 9

 

Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 36]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-10-2020

Photoshop CC (23)

Gv: ThS.Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

 

THỨ HAI

19-10-2020

Nhiếp Ảnh (1)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

14-10-2020

Photoshop CC

Thi kết thúc môn

MT06, Lầu 9

 

THỨ TƯ

21-10-2020

Nhiếp Ảnh (2)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

16-10-2020

Lớp nghỉ

MT06, Lầu 9

 

THỨ SÁU

23-10-2020

Nhiếp Ảnh (3)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

MT06, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.