Hôm nay, Thứ Hai ngày 18 tháng 1 năm 2021
Thứ Bảy, 26/09/2020 - 10:51:36
TUẦN 34 - 35

 Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 34]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 35]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-09-2020

Nhiếp Ảnh (8)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

MT05, lầu 9

 

THỨ HAI

05-10-2020

Photoshop CC (11)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05, lầu 9

THỨ TƯ

30-09-2020

Photoshop CC (10)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05, lầu 9

 

THỨ TƯ

07-10-2020

Photoshop CC (12)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05, lầu 9

THỨ SÁU

02-10-2020

Photoshop CC

Thi giữa kỳ

MT05, lầu 9

 

THỨ SÁU

09-10-2020

Photoshop CC (13)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05, lầu 9

 

Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 34]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 35]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-09-2020

Photoshop CC (17)

Gv: ThS.Lê Minh Thành

MT06 Lầu 9

 

THỨ HAI

05-10-2020

Photoshop CC (20)

Gv: ThS.Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

30-09-2020

Photoshop CC (18)

Gv: ThS.Lê Minh Thành

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

07-10-2020

Photoshop CC (21)

Gv: ThS.Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

02-10-2020

Photoshop CC (19)

Gv: ThS.Lê Minh Thành

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

09-10-2020

Photoshop CC (22)

Gv: ThS.Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.