Hôm nay, Thứ Năm ngày 29 tháng 7 năm 2021
Thứ Bảy, 12/09/2020 - 09:50:08
Tuần 32 - 33

 Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 32]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 33]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-09-2020

Nhiếp Ảnh (3)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

MT05, lầu 9

 

THỨ HAI

21-09-2020

Nhiếp Ảnh (4)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

MT05, lầu 9

THỨ TƯ

16-09-2020

Photoshop CC (6)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05, lầu 9

 

THỨ TƯ

23-09-2020

Photoshop CC (8)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05, lầu 9

THỨ SÁU

18-09-2020

Photoshop CC (7)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05, lầu 9

 

THỨ SÁU

25-09-2020

Photoshop CC (9)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05, lầu 9

 

Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 32]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 33]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-09-2020

Photoshop CC (12)

Gv: ThS.Lê Minh Thành

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

21-09-2020

Photoshop CC (14)

Gv: ThS.Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

16-09-2020

Photoshop CC

Thi giữa kỳ

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

23-09-2020

Photoshop CC (15)

Gv: ThS.Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

18-09-2020

Photoshop CC (13)

Gv: ThS.Lê Minh Thành

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

25-09-2020

Photoshop CC (16)

Gv: ThS.Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.