Hôm nay, Thứ Năm ngày 29 tháng 7 năm 2021
Thứ Sáu, 28/08/2020 - 15:59:53
Tuần 30 - 31

 

Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 30]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 31]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

31-08-2020

Photoshop CC (4)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05, lầu 9

 

THỨ HAI

07-09-2020

Nhiếp Ảnh (1)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

MT05, lầu 9

THỨ TƯ

02-09-2020

Nghỉ lễ

MT05, lầu 9

 

THỨ TƯ

09-09-2020

Nhiếp Ảnh (2)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

MT05, lầu 9

THỨ SÁU

04-09-2020

Photoshop CC (5)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05, lầu 9

 

THỨ SÁU

11-09-2020

Lớp nghỉ

 

Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 30]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 31]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

31-08-2020

Photoshop CC (7)

Gv: ThS.Lê Minh Thành

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

07-09-2020

Photoshop CC (9)

Gv: ThS.Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

02-09-2020

Nghỉ lễ

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

09-09-2020

Photoshop CC (10)

Gv: ThS.Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

04-09-2020

Photoshop CC (8)

Gv: ThS.Lê Minh Thành

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

11-09-2020

Photoshop CC (11)

Gv: ThS.Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.