Hôm nay, Thứ Năm ngày 29 tháng 7 năm 2021
Thứ Bảy, 15/08/2020 - 09:40:48
Tuần 28 - 29

 Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 28]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 29]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-08-2020

Màu sắc & bố cục-P2 (2)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

MT05, lầu 9

 

THỨ HAI

24-08-2020

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

19-08-2020

Photoshop CC (1)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05, lầu 9

 

THỨ TƯ

26-08-2020

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

21-08-2020

Photoshop CC (2)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05, lầu 9

 

THỨ SÁU

28-08-2020

Photoshop CC (3)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT05, lầu 9

 

Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 28]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 29]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-08-2020

Photoshop CC (3)

Gv: ThS.Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

 

THỨ HAI

24-08-2020

Lớp nghỉ

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

19-08-2020

Photoshop CC (4)

Gv: ThS.Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

 

THỨ TƯ

26-08-2020

Lớp nghỉ

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

21-08-2020

Photoshop CC (5)

Gv: ThS.Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

 

THỨ SÁU

28-08-2020

Photoshop CC (6)

Gv: ThS.Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.