Hôm nay, Thứ Năm ngày 21 tháng 1 năm 2021
Thứ Hai, 27/07/2020 - 09:59:55
Tuần 27 - 28

 

Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 26]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 27]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-07-2020

Illustrator CC (18)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

MT05, lầu 9

 

THỨ HAI

10-08-2020

Lớp nghỉ

MT05, lầu 9

THỨ TƯ

29-07-2020

Illustrator CC (19)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

MT05, lầu 9

 

THỨ TƯ

12-8-2020

Màu sắc & bố cục-P2 (1)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

MT05, lầu 9

THỨ SÁU

31-07-2020

Illustrator CC 

Thi kết thúc môn

MT05, lầu 9

 

THỨ SÁU

14-08-2020

Màu sắc & bố cục-P2 (2)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

MT05, lầu 9

 

Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 26]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 27]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-07-2020

Illustrator CC (17)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT06,Lầu9

 

THỨ HAI

10-08-2020

Lớp nghỉ

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

29-07-2020

Illustrator CC (18)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT06, Lầu9

 

THỨ TƯ

12-8-2020

Photoshop CC (1)

Gv:ThS.Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

31-07-2020

Illustrator CC (19)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT06, Lầu9

 

THỨ SÁU

14-08-2020

Photoshop CC (2)

Gv: ThS.Lê Minh Thành

MT06, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.