Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 1 năm 2021
Thứ Sáu, 10/07/2020 - 14:18:47
Tuần 25-26

   Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 24]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 25]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-07-2020

Illustrator CC (12)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

MT05, lầu 9

 

THỨ HAI

20-07-2020

Illustrator CC (15)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

MT05, lầu9

THỨ TƯ

15-07-2020

Illustrator CC (13)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

MT05, lầu 9

 

THỨ TƯ

22-07-2020

Illustrator CC (16)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

MT05, ầu9

THỨ SÁU

17-07-2020

Illustrator CC (14)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

MT05, lầu 9

 

THỨ SÁU

24-07-2020

Illustrator CC (17)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

MT05, lầu9

   Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 24]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 25]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-07-2020

Illustrator CC (14)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

MT06, Lầu 9

 

THỨ HAI

20-07-2020

Màu sắc & bố cục-P2 (1)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT06,Lầu 9

THỨ TƯ

15-07-2020

Illustrator CC (15)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

MT06, Lầu 9

 

THỨ TƯ

22-07-2020

Màu sắc & bố cục-P2 (2)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

    MT06,Lầu9

THỨ SÁU

17-07-2020

Illustrator CC (16)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT06, Lầu 9

 

THỨ SÁU

24-07-2020

Màu sắc & bố cục-P2 (3)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT06,Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.