Hôm nay, Thứ Năm ngày 29 tháng 7 năm 2021
Thứ Sáu, 12/06/2020 - 14:33:11
Tuần 20-21

    Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 20]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 21]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-06-2020

Illustrator CC  (1)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

MT05 , lầu 9

 

THỨ HAI

22-06-2020

Illustrator CC  (3)

Gv: ThS.Lê Hoàng Nam

MT05, lầu 9

THỨ TƯ

17-06-2020

Illustrator CC  (2)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

MT05,l ầu 9

 

THỨ TƯ

24-06-2020

Illustrator CC  (4)

Gv: ThS.Lê Hoàng Nam

MT05, lầu 9

THỨ SÁU

19-06-2020

Màu sắc & bố cục  (7)

Gv:ThS.Vũ Thủy Vân

Lầu 2

 

THỨ SÁU

26-06-2020

Illustrator CC  (5)

Gv: ThS.Lê Hoàng Nam

MT05 , lầu 9

 

Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 20]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 21]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-06-2020

Illustrator CC  (2)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06, Lầu 9

 

THỨ HAI

22-06-2020

Illustrator CC  (5)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06,Lầu9

THỨ TƯ

17-06-2020

Illustrator CC  (3)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06, Lầu 9

 

THỨ TƯ

24-06-2020

Illustrator CC  (6)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

Nộp bài Màu sắc & bố cục cho TT trung tâm

   MT06, Lầu9

Sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ SÁU

19-06-2020

Illustrator CC  (4)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06, Lầu 9


 

THỨ SÁU

26-06-2020

Illustrator CC  (7)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

   MT06, Lầu9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.