Hôm nay, Thứ Năm ngày 29 tháng 7 năm 2021
Thứ Bảy, 30/05/2020 - 09:37:50
Tuần 18-19

   Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 18]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 19]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-06-2020

Màu sắc & Bố cục (2)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

Lầu  2

 

THỨ HAI

08-06-2020

Màu sắc & Bố cục (5)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

Lầu  2

THỨ TƯ

03-06-2020

Màu sắc & Bố cục (3)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

Lầu  2

 

THỨ TƯ

10-06-2020

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

05-06-2020

Màu sắc & Bố cục (4)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

Nộp bài Drawing cho TT trung tâm

Lầu 2

Sau 11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ SÁU

12-06-2020

Màu sắc & Bố cục (7)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

Lầu 2

   Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 18]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 19]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-06-2020

Màu sắc & Bố cục (3)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

Lầu 2

 

THỨ HAI

08-06-2020

Màu sắc & Bố cục (6)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

Lầu 2

THỨ TƯ

03-06-2020

Màu sắc & Bố cục (4)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

Lầu 2

 

THỨ TƯ

10-06-2020

Màu sắc & Bố cục (7)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

Lầu 2

THỨ SÁU

05-06-2020

Màu sắc & Bố cục (5)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

Nộp bài Drawing cho TT trung tâm

Lầu 2

Sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ SÁU

12-06-2020

Illustrator CC  (1)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT06, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.