Hôm nay, Thứ Sáu ngày 4 tháng 12 năm 2020
Thứ Bảy, 16/05/2020 - 11:11:01
Tuần 16-17

   Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 16]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 17]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-05-2020

Drawing (7)

Gv:ThS.Nguyễn Vũ Lâm

Lầu 2

 

THỨ HAI

25-05-2020

Mạng nội bộ (1)

Gv: Nguyễn Anh Minh

MT03,Lầu6

THỨ TƯ

20-05-2020

Drawing (8)

Gv:ThS.Nguyễn Vũ Lâm

Lầu 2

 

THỨ TƯ

27-05-2020

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

22-05-2020

Drawing (9)

Gv:ThS.Nguyễn Vũ Lâm

Lầu 2

 

THỨ SÁU

29-05-2020

Màu sắc & Bố cục (1)

Gv: ThS.Vũ Thủy Vân

Lầu 2

CHỦ NHẬT

24-05-2020

Drawing (10)

Gv: ThS.Nguyễn Vũ Lâm

Lăng ông Bà chiểu

 

CHỦ NHẬT

31-05-2020

Drawing (11)

Gv:ThS.Nguyễn Vũ Lâm

Lăng ông Bà chiểu

   Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 16]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 17]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-05-2020

Drawing (7)

Gv: ThS.Nguyễn Vũ Lâm

Lầu 2

 

THỨ HAI

25-05-2020

Mạng nội bộ (1)

Gv: Nguyễn Anh Minh

MT04,Lầu6

THỨ TƯ

20-05-2020

Drawing (8)

Gv: ThS.Nguyễn Vũ Lâm

Lầu 2

 

THỨ TƯ

27-05-2020

Màu sắc & Bố cục (1)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

Lầu 2

THỨ SÁU

22-05-2020

Drawing (9)

Gv: ThS.Nguyễn Vũ Lâm

Lầu 2

 

THỨ SÁU

29-05-2020

Màu sắc & Bố cục (2)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

Lầu 2

CHỦ NHẬT

24-05-2020

Drawing (10)

Gv: ThS.Nguyễn Vũ Lâm

Lăng ông Bà chiểu

8h00-11h00

 

CHỦ NHẬT

31-05-2020

Drawing (11)

Gv:ThS.Nguyễn Vũ Lâm

Lăng ông Bà chiểu

8h00-11h00

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.