Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Ba, 09/08/2022 - 15:49:45
Kết quả chấm tốt nghiệp khóa 43

 

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

ĐIỂM BÀI

TỐT NGHIỆP

GHI CHÚ

01

Đặng Công Toại

43-A

8.9

Đạt

02

Trần Nhân

43-B

8.4

Đạt

03

Nguyễn Quốc Anh

43-A

7.9

Đạt

04

Trần Ngọc Bảo Trân

42-B

8.9

Đạt

05

Lê Thùy Trang

43-B

8.3

Đạt

06

Trần Tử Duy

40-B

8.2

Đạt

07

Trần Thị Mỹ Duyên

42-A

6.7

Đạt

08

Nguyễn Lê Trúc Quỳnh

43-A

8.3

Đạt

09

Nguyễn Khánh Huy

43-B

8.4

Đạt

10

Phan Thanh Đạt

43-B

8.4

Đạt

11

Trần Hữu Phi Hùng

43-B

8.4

Đạt

12

Nguyễn Hoàng Thục Nguyên

42-B

8.5

Đạt

13

Huỳnh Minh Thanh

43-A

8.6

Đạt

14

Trần Uy Danh

42-B

9.0

Đạt

15

Võ Ngọc Phương Quỳnh

43-A

7.5

Đạt

16

Nguyễn  Văn Quý

41-B

8.4

Đạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.