Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Bảy, 21/05/2022 - 16:18:16
HDTN tuần 5,6,7 & 8

TT

HỌ & TÊN GV

TUẦN 5

TUẦN 6

TUẦN 7

 Duyết tốt

 nghiệp lần 2

1

Nguyễn Khắc Huynh

Thứ Ba

24/5/2022

MT02

Thứ Ba

31/5/22

MT03

Thứ Năm

02/6/22

MT03

Thứ Ba

07/6/22

MT03

Thứ Năm

09/6/22

MT03

Thứ Năm

16/6/2022

MT03

2

Phạm Như Linh

Thứ Năm

26/5/2022

MT03

Thứ Hai

30/5/22

MT03

Thứ Tư

01/6/22

MT03

Thứ Hai

06/6/22

MT03

Thứ Tư

08/6/22

MT03

 
Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.