Hôm nay, Thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2020
Thứ Bảy, 02/11/2019 - 14:45:48
Tuần 9-10

  Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 9]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 10]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-11-2019

Illustrator CC (4)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

CL10, Lầu 9

 

THỨ HAI

11-11-2019

Illustrator CC (7)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

THỨ TƯ

06-11-2019

Illustrator CC (5)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

13-11-2019

Illustrator CC (8)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

Nộp bài Màu sắc P1 cho TT trung tâm.

CL3, Lầu 9

Sau 11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ SÁU

08-11-2019

Illustrator CC (6)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ SÁU

15-11-2019

Illustrator CC (9)

Gv:ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 9]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 10]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-11-2019

Illustrator CC (4)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, Lầu 9

 

THỨ HAI

11-11-2019

Illustrator CC (7)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, Lầu 9

THỨ TƯ

06-11-2019

Illustrator CC (5)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

13-11-2019

Illustrator CC (8)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

Nộp bài Màu sắc P1 cho TT trung tâm.

CL3, Lầu 9

Sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ SÁU

08-11-2019

Illustrator CC (6)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, Lầu 9

 

THỨ SÁU

15-11-2019

Illustrator CC (9)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.