Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Bảy, 04/12/2021 - 06:29:08
Tuần 89-90

   Lớp GD42-A   GD42-B (Thời gian học Tối thứ 3-5-7  từ 18h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 89]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 90]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

07-12-2021

Hướng dẫn tốt nghiệp (3)

Online: Thầy Huynh

MT03: Thầy Linh

Online: Thầy Trí

 

THỨ BA

14-12-2021

Duyệt tốt nghiệp lần 1

Nhóm thầy Huynh

MT02, lầu 6

THỨ NĂM

09-12-2021

Lớp nghỉ

 

 

THỨ NĂM

16-12-2021

Duyệt tốt nghiệp lần 1

Nhóm thầy Linh

MT03, lầu 6

THỨ BẢY

11-12-2021

 

 

THỨ BẢY

18-12-2021

Duyệt tốt nghiệp lần 1

Nhóm thầy Trí

MT02, lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.