Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Sáu, 05/11/2021 - 09:11:09
Tuần 85-86

    Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 85]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 86]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

08-11-2021

* Hạn cuối nộp đăng ký đề tài tốt nghiệp

* Nộp bài Thiết kế giao diện web cho TT trung tâm

 

 

THỨ HAI

15-11-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

10-11-2021

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

17-11-2021

 

THỨ SÁU

12-11-2021

 

 

THỨ SÁU

19-11-2021

 

   Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 85]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 86)

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

08-11-2021

* Hạn cuối nộp đăng ký đề tài tốt nghiệp

* Nộp bài Thiết kế giao diện web và Portfolio cho TT trung tâm

 

 

THỨ HAI

15-11-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

10-11-2021

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

17-11-2021

 

THỨ SÁU

12-11-2021

 

 

THỨ SÁU

19-11-2021

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.