Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Bảy, 23/10/2021 - 21:00:50
Tuần 83-84

   Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 83]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 84]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

25-10-2021

Tk giao diện web (13)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Học Online

 

THỨ HAI

01-11-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

27-10-2021

Tk giao diện web (14)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Học Online

 

THỨ TƯ

03-11-2021

 

THỨ SÁU

29-10-2021

Tk giao diện web (15)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Học Online

 

THỨ SÁU

05-11-2021

 

 

   Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 83]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 84)

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

25-10-2021

Portfolio (2)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

Học Online

 

THỨ HAI

01-11-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

27-10-2021

Portfolio (3)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

Học Online

 

THỨ TƯ

03-11-2021

 

THỨ SÁU

29-10-2021

Portfolio (4)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

Học Online

 

THỨ SÁU

05-11-2021

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.