Hôm nay, Thứ Hai ngày 12 tháng 4 năm 2021
Thứ Sáu, 19/03/2021 - 15:59:02
Tuần 71-72

   Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

22-03-2021

Tk Lịch thiệp (2)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

29-03-2021

Copywrite (1)

Gv: ThS Lê Phương thảo

MT01, Lầu 6

THỨ TƯ

24-03-2021

Tk Lịch thiệp (3)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

Nộp bài Poster cho TT trung tâm

MT03, Lầu 6

Sau11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ TƯ

31-03-2021

Copywrite (2)

Gv: ThS Lê Phương thảo

MT01, Lầu 6

THỨ SÁU

26-03-2021

Tk Lịch thiệp (4)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

MT03, Lầu 6

 

THỨ SÁU

02-04-2021

Tk Lịch thiệp (5)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

 

MT03, Lầu 6

 

Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

22-03-2021

Tk Bao bì (2)

GvThS.Nguyễn Thị bạch Yến

Nộp bài Brochure,catalogue cho TT trung tâm

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

29-03-2021

Tk Bao bì (6)

GvThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT03,Lầu 6

THỨ TƯ

24-03-2021

Tk Bao bì (3)

GvThS.Nguyễn Thị bạch Yến

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

31-03-2021

Tk Bao bì (7)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT03,Lầu 6

THỨ SÁU

26-03-2021

Tk Bao bì (4)

GvThS.Nguyễn Thị bạch Yến

MT03, Lầu 6

 

THỨ SÁU

02-04-2021

Tk Bao bì (8)

GvThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

MT03,Lầu 6

           

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.