Hôm nay, Thứ Hai ngày 12 tháng 4 năm 2021
Thứ Năm, 25/02/2021 - 12:24:51
Tuần 69-70

   Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-03-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

08-03-2021

TK Poster (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài Tạp chí cho TT trung tâm.

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

03-03-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

10-03-2021

Tk Poster  (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

05-03-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

12-03-2021

TK Poster (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

 

Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-03-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

08-03-2021

Brochure, catologue (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

03-03-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

10-03-2021

Brochure,catalogue (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

05-03-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

12-03-2021

Brochure, catologue (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

           

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.