Hôm nay, Thứ Ba ngày 26 tháng 1 năm 2021
Thứ Năm, 31/12/2020 - 09:17:07
Tuần 65 - 66

 

Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-01-2021

TK Tạp chí (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

11-01-2021

TK Tạp chí (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

06-01-2021

TK Bao bì (6)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

13-01-2021

TK Bao bì (8)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

08-01-2021

TK Bao bì (7)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

Mt03,lầu 6

 

THỨ SÁU

15-01-2021

TK Bao bì (9)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

Mt03,lầu 6

 

Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-01-2021

Nhận dạng thương hiệu (8)

Gv: Th.S Bạch Huyền Linh

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

11-01-2021

Poster (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

06-01-2021

Nhận dạng thương hiệu (9)

Gv: Th.S Bạch Huyền Linh

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

13-01-2021

Poster (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài tk Logo cho tt Trung tâm

MT03, Lầu 6

Sau 19h30 HV chưa nộp bài coi như là trễ hạn

THỨ SÁU

08-01-2021

Poster (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

 

THỨ SÁU

15-01-2021

Poster (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

           

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.