Hôm nay, Thứ Ba ngày 26 tháng 1 năm 2021
Thứ Sáu, 18/12/2020 - 14:04:57
Tuần 63 - 64

 

Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-12-2020

TK Tạp chí (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài tk Logo cho tt Trung tâm

MT03, Lầu 6

Sau 10h30 HV chưa nộp bài coi như là trễ hạn

 

THỨ HAI

28-12-2020

TK Tạp chí (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

23-12-2020

TK Bao bì (3)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

30-12-2020

TK Bao bì (5)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

25-12-2020

TK Bao bì (4)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

Mt03,lầu 6

 

THỨ SÁU

04-01-2021

TK Bao bì (6)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

Mt03,lầu 6

 

Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-12-2020

Nhận dạng thương hiệu (3)

Gv: Th.S Bạch Huyền Linh

THỨ HAI

21-12-2020

 

THỨ HAI

28-12-2020

Nhận dạng thương hiệu (6)

Gv: Th.S Bạch Huyền Linh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

23-12-2020

Nhận dạng thương hiệu (4)

Gv: Th.S Bạch Huyền Linh

THỨ TƯ

23-12-2020

 

THỨ TƯ

30-12-2020

Nhận dạng thương hiệu (7)

Gv: Th.S Bạch Huyền Linh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

25-12-2020

Nhận dạng thương hiệu (5)

Gv: Th.S Bạch Huyền Linh

THỨ SÁU

25-12-2020

 

THỨ SÁU

04-01-2021

Nghỉ lễ

           

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.