Hôm nay, Thứ Ba ngày 26 tháng 1 năm 2021
Thứ Tư, 02/12/2020 - 11:44:39
TUÀN 61 - 62

 Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-12-2020

Nhận dạng thương hiệu (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

14-12-2020

Nhận dạng thương hiệu (9)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

09-12-2020

Nhận dạng thương hiệu (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

16-12-2020

TK Bao bì (1)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

11-12-2020

Nhận dạng thương hiệu (8)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Mt03,lầu 6

 

THỨ SÁU

18-12-2020

TK Bao bì (2)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

Mt03,lầu 6

 

Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-12-2020

Lớp nghỉ

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

14-12-2020

Tạp chí (1)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

Nộp bài môn Tạp chí cho GV tại lớp

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

09-12-2020

Lớp nghỉ

 

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

16-12-2020

Nhận dạng thương hiệu (1)

Gv: Th.S Bạch Huyền Linh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

11-12-2020

Lớp nghỉ

MT03, Lầu 6

 

THỨ SÁU

18-12-2020

Nhận dạng thương hiệu (3)

Gv: Th.S Bạch Huyền Linh

MT03, Lầu 6

           

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.