Hôm nay, Thứ Hai ngày 17 tháng 5 năm 2021
Thứ Năm, 19/11/2020 - 15:46:50
Tuần 59 - 60

 

Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-11-2020

Kỹ thuật in (8)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

Nộp bài ý tưởng cho tt Trung tâm

MT03, Lầu 6

Sau 10h30 HV chưa nộp bài coi như là trễ hạn

 

THỨ HAI

30-11-2020

Nhận dạng thương hiệu (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

25-11-2020

Nhận dạng thương hiệu (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

02-12-2020

Nhận dạng thương hiệu (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

27-11-2020

Nhận dạng thương hiệu (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Mt03,lầu 6

 

THỨ SÁU

04-12-2020

Nhận dạng thương hiệu (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Mt03,lầu 6

 

Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-11-2020

TK Tạp chí (3)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

Nộp bài Typo cho tt Trung tâm

MT03, Lầu 6

Sau 19h30 HV chưa nộp bài coi như là trễ hạn

 

THỨ HAI

30-11-2020

TK Tạp chí (6)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

25-11-2020

TK Tạp chí (4)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

02-12-2020

Lớp nghỉ

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

27-11-2020

TK Tạp chí (5)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT03, Lầu 6

 

THỨ SÁU

04-12-2020

Lớp nghỉ

MT03, Lầu 6

           

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.