Hôm nay, Thứ Hai ngày 17 tháng 5 năm 2021
Thứ Ba, 17/11/2020 - 10:06:48
TUẦN 57 - 58

 Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-11-2020

Lớp nghỉ

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

16-11-2020

Kỹ thuật in (6)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

11-11-2020

Ý tưởng sáng tạo (6)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

18-11-2020

Kỹ thuật in (7)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

13-11-2020

Kỹ thuật in (5)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT03,lầu 6

 

Lớp nghỉ

 

Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-11-2020

Typography (9)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

16-11-2020

TK Tạp chí (1)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

11-11-2020

Ý tưởng sáng tạo (7)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

18-11-2020

TK Tạp chí (2)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

Nộp bài ý tưởng cho tt Trung tâm

MT03, Lầu 6

Sau 19h30 HV không nộp bài coi như là trễ hạn

THỨ SÁU

13-11-2020

Typography (10)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT03, Lầu 6

 

Lớp nghỉ

           

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.