Hôm nay, Thứ Hai ngày 17 tháng 5 năm 2021
Thứ Sáu, 23/10/2020 - 15:33:56
TUẦN 55 - 56

 Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-10-2020

Ý tưởng sáng tạo (4)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

02-11-2020

Kỹ thuật in (3)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

28-10-2020

Ý tưởng sáng tạo (5)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

04-11-2020

Ý tưởng sáng tạo (6)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

30-10-2020

Kỹ thuật in (2)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

Mt03,lầu 6

 

THỨ SÁU

06-11-2020

Kỹ thuật in (4)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

Mt03,lầu 6

 

Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-10-2020

Typography (5)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

02-11-2020

Typography (7)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

28-10-2020

Ý tưởng sáng tạo (5)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

04-11-2020

Ý tưởng sáng tạo (6)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

30-10-2020

Typography (6)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT03, Lầu 6

 

THỨ SÁU

06-11-2020

Typography (8)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT03, Lầu 6

           

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.