Hôm nay, Thứ Hai ngày 18 tháng 1 năm 2021
Thứ Bảy, 26/09/2020 - 10:49:48
TUẦN 51 - 52

 Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 51]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 52]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-09-2020

Marketing (6)

GV: Trần Mai Khánh Linh

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

05-10-2020

Marketing (9)

GV: Trần Mai Khánh Linh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

30-09-2020

Marketing (7)

GV: Trần Mai Khánh Linh

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

07-10-2020

Kỹ thuật in (1)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

02-10-2020

Marketing (8)

GV: Trần Mai Khánh Linh

Mt03,lầu 6

 

THỨ SÁU

09-10-2020

Kỹ thuật in (2)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

Mt03,lầu 6

 

Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 51]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 52]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-09-2020

Ý tưởng sáng tạo (1)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

05-10-2020

Ý tưởng sáng tạo (4)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

30-09-2020

Ý tưởng sáng tạo (2)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

07-10-2020

Ý tưởng sáng tạo (5)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

02-10-2020

Ý tưởng sáng tạo (3)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT03, Lầu 6

 

THỨ SÁU

09-10-2020

Ý tưởng sáng tạo (6)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT03, Lầu 6

           

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.