Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Bảy, 18/12/2021 - 11:17:27
Tuần 5,6,7

TT

HỌ & TÊN GV

TUẦN 5

TUẦN 6

TUẦN 7

TUẦN 9

Duyết tốt

 nghiệp lần 2

1

Nguyễn Khắc Huynh

Thứ Ba

21/12/21

Online

Thứ Năm

23/12/21

Online

Thứ Ba

28/12/21

Online

Thứ Năm

30/12/21

Online

Thứ Ba

04/01/22

Online

Thứ Năm

06/01/22

Online

Thứ Ba

11/01/22

MT02

2

Bạch Huyền Linh

Thứ Ba

21/12/21

MT04

Thứ Năm

23/12/21

MT04

Thứ Ba

28/12/21

MT03

Thứ Năm

30/12/21

MT03

Thứ Ba

04/01/22

MT03

Thứ Năm

06/01/22

MT03

Thứ năm

13/01/22

MT02

3

Lê Văn Trí

Thứ Ba

21/12/21

Online

Thứ Năm

23/12/21

Online

Thứ Ba

28/12/21

Online

Thứ Năm

30/12/21

Online

Thứ Ba

04/01/22

Online

Thứ Năm

06/01/22

Online

Thứ Bảy

15/01/22

MT02

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.