Hôm nay, Thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2020
Thứ Bảy, 05/10/2019 - 10:47:05
Tuần 5- 6

   Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 5]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 6]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-10-2019

Hệ điều hành Mac OS (3)

GV: Trương Minh Thiên

  CL14, Lầu 8

 

THỨ HAI

14-10-2019

Lớp nghỉ

  

THỨ TƯ

09-10-2019

Màu sắc & Bố cục (1)

Gv:ThS. Vũ Thủy Vân

  CL1, Lầu 9

 

THỨ TƯ

16-10-2019

Màu sắc & Bố cục  (3)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

  CL1, Lầu 9

THỨ SÁU

11-10-2019

Màu sắc & Bố cục (2)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

  CL1, Lầu 9

 

THỨ SÁU

18-10-2019

Màu sắc & Bố cục  (4)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

Nộp bài Drawing cho TT trung tâm.

  CL1, Lầu 9

Sau 11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

   Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 5]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 6]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-10-2019

Hệ điều hành Mac OS  (2)

GV: Lê Việt Hùng

CL14, Lầu 8

 

THỨ HAI

14-10-2019

Màu sắc & Bố cục  (2)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

 

CL2, Lầu 9

THỨ TƯ

09-10-2019

Hệ điều hành Mac OS  (3)

GV: Lê Việt Hùng

CL14, Lầu 8

 

THỨ TƯ

16-10-2019

Màu sắc & Bố cục  (3)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL2, Lầu 9

THỨ SÁU

11-10-2019

Màu sắc & Bố cục  (1)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

 CL2, Lầu 9

 

THỨ SÁU

18-10-2019

Màu sắc & Bố cục  (4)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

Nộp bài Drawing cho TT trung tâm

CL2, Lầu 9

Sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.