Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 1 năm 2021
Thứ Bảy, 12/09/2020 - 09:46:58
Tuần 49 - 50

 Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 49]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 50]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-09-2020

Typography (10)

Gv: Lê Minh Thành

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

21-09-2020

Marketing (3)

GV: Trần Mai Khánh Linh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

16-09-2020

Marketing (1)

GV: Trần Mai Khánh Linh

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

23-09-2020

Marketing (4)

GV: Trần Mai Khánh Linh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

18-09-2020

Marketing (2)

GV: Trần Mai Khánh Linh

MT03,lầu 6

 

THỨ SÁU

25-09-2020

Marketing (5)

GV: Trần Mai Khánh Linh

MT03,lầu 6

 

Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 49]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 50]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-09-2020

Kỹ thuật in (7)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

21-09-2020

Tâm lý Khách hàng (2)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

16-09-2020

Kỹ thuật in (8)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

23-09-2020

Tâm lý Khách hàng (3)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

18-09-2020

Tâm lý Khách hàng (1)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT03, Lầu 6

 

THỨ SÁU

25-09-2020

Tâm lý Khách hàng (4)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT03, Lầu 6

           

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.