Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 1 năm 2021
Thứ Bảy, 15/08/2020 - 09:40:03
Tuần 45 - 46

 

Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 45]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 46]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-08-2020

Lớp nghỉ

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

24-08-2020

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

19-08-2020

Indesign CC (11)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT03, Lầu 6

 

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

21-08-2020

Indesign CC

Thi kết thúc môn

Mt03,lầu 6

 

THỨ SÁU

28-08-2020

Typography (4)

Gv: Lê Minh Thành

MT03,lầu 6

 

Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 45]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 46]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-08-2020

Indesign CC (10)

GV: Bạch Huyền Linh

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

24-08-2020

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

19-08-2020

Indesign CC (11)

GV: Bạch Huyền Linh

MT05, Lầu 9

 

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

21-08-2020

Indesign CC

Thi kết thúc môn

MT05, Lầu 9

 

THỨ SÁU

28-08-2020

Kỹ thuật in (1)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT05, Lầu 9

           

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.